fb.    in. 

Współpraca

Pierwsze spotkanie wynikające z kontaktu telefonicznego lub mailowego ma na celu zebranie przez nas informacji na temat oczekiwań i preferencji wobec przyszłego wnętrza , zakresu prac, jak również określenie budżetu na ten cel. Spotkanie odbywa się zazwyczaj w miejscu, którego wnętrze chcą Państwo urządzić. Nasza rozmowa jest niezobowiązująca i bezpłatna. W przypadku spotkania poza granicami Krakowa liczę jedynie koszty dojazdu.

Następnym krokiem jest przygotowanie dla Państwa wyceny prac projektowych. Drugie spotkanie, jeżeli zdecydują się Państwo na współpracę z nami, wiąże się z podpisaniem umowy i wpłaceniem zaliczki. Umowa określa zakres mojej pracy, terminy wykonania projektów (ustalone na podstawie harmonogramu prac) oraz etapy płatności. Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie, w zależności od charakteru inwestycji oraz usług dodatkowych.

Kolejnym etapem jest praca projektowa. Zaczynamy od inwentaryzacji pomieszczeń, a następnie przygotowujemy dla Państwa 3 wersje projektu funkcjonalnego w rzutach. Po wyborze jednej wersji projektu przystępujemy do projektu koncepcyjnego – materiały, zabudowa, oświetlenie, kolorystyka, elementy dekoracyjne itp. Etap ten wiąże się z serią spotkań mających na celu omówienie propozycji projektowych, jak również wspólne odwiedzenie salonów sprzedaży, aby dokonać wyboru materiałów wykończeniowych i wnętrzarskich.

Po ostatecznej akceptacji projektu koncepcyjnego przygotowujemy dla Państwa i wykonawców szczegółowe projekty techniczne i wykonawcze oraz wizualizacje komputerowe każdego z pomieszczeń.

Jeżeli będą Państwo życzyli sobie abyśmy sprawowali nadzór autorski, w celu uniknięcia ewentualnych błędów oraz sprawdzenia zgodności realizacji prac z projektami, jego charakter będzie miał formę kilku konsultacji (3 -5) z wykonawcami.